Vakantiebank Delft steunt gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen voor wie een vakantie financieel niet mogelijk is. Er even tussen uit, zorgen vergeten en nieuwe kracht opdoen om verder te kunnen: Vakantie, al is het maar een dagje weg, maakt je blij! 

Vakantiebank Delft organiseert uitstapjes en korte vakanties voor mensen die onder het sociaal minimum leven, veelal cliënten van Voedselbank Delft. Mensen die er geruime tijd niet tussenuit zijn geweest, terwijl ze daar écht aan toe zijn. Juist zíj kunnen een ontspannen vakantie of dagje weg goed gebruiken: Even afstand nemen en op adem komen, de sleur doorbreken, genieten in een andere omgeving, nieuwe mensen ontmoeten, je lekker uitleven, spelen met andere kinderen, vrolijke positieve ervaringen opdoen. Dat doet goed!

Aanmeldingen voor Vakantiebank Delft worden gedaan via Voedselbank Delft, maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in Delft.

E-mail: info@vakantiebankdelft.nl

Donatie

groepsfoto

Dankzij uw donatie heeft Vakantiebank Delft ook dit jaar weer voor bijna 500 cliënten van Voedselbank Delft, de Delftse Buur en de Jessehof uitjes en vakanties kunnen organiseren. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Wilt u ons volgend jaar weer steunen dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer:

NL67 ABNA 0620 3891 41 tnv Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft onder vermelding van Vakantiebank.

Geef ze de VIJF