Privacy 2

Privacybeleid Vakantiebank Delft

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties mogen alleen persoonsgegevens opslaan met toestemming van die persoon, de gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en niet aan anderen doorgegeven. Vakantiebank Delft gaat als volgt om met de contactgegevens die zij nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren:.

Contactgegevens Vrijwilligers en samenwerkende organisaties

Vakantiebank Delft heeft de contactgegevens in bezit (zijnde: naam, adres, woonplaats, mail-adres en telefoonnummer) van haar eigen medewerkers, van vrijwilligers die  als chauffeur of als medebegeleider van activiteiten de Vakantiebank helpen.
Tevens hebben we de contactgegevens (zie hierboven) en van een klein netwerk van organisaties en contacten waarmee wij samenwerken om de vakanties en uitjes te organiseren.
Bij elk van deze geregistreerden is toestemming gevraagd voor het bewaren en bijhouden van deze gegevens. Vanaf het moment dat de samenwerking voor de Vakantiebank stopt, worden de contactgegevens vernietigd.

Cliënten

Vakantiebank Delft ontvangt van Voedselbank Delft en via andere maatschappelijke organisaties die contact opnemen (via een contactformulier of via de mail) met de Vakantiebank, de gegevens die minimaal nodig zijn om de cliënten te benaderen die in aanmerking komen voor een vakantie-aanbod via de Vakantiebank. Voedselbank Delft e.a. heeft voor de verstrekking van deze gegevens aan de Vakantiebank toestemming gevraagd van de betreffende cliënt. Van deze cliënten worden de volgende gegevens vastgelegd:

  • naam
  • gezinssamenstelling
  • voedselbankuitgiftepunt
  • bijzonderheden die van belang zijn om de cliënt de juiste vakantie toe te wijzen
  • telefoonnummer en/of e-mailadres

De gegevens van de cliënt die op vakantie gaat via Vakantiebank Delft worden vanaf het jaar van de vakantie 3 jaar bewaard. Dit om het doel te bereiken dat een cliënt in principe niet vaker dan één keer in de 3 jaar voor een vakantiemogelijkheid via Vakantiebank Delft in aanmerking komt. Wanneer geen match voor een vakantie plaatsvindt worden de gegevens een jaar lang bewaard op een wachtlijst voor het geval er alsnog een passende vakantie gevonden wordt binnen dat jaar. Na een jaar worden de gegevens vernietigd.

Gegevens bij de organisatie van dagjes uit:

Voor dagjes uit en andere activiteiten van de Vakantiebank kunnen cliënten/deelnemers zich zelf inschrijven. De volgende gegevens worden vastgelegd om met succes het doel te bereiken:

  • naam,
  • telefoon en of e-mailadres
  • leeftijd en aantal kinderen,
  • eventuele bijzonderheden zoals als dieet, aanpassing, medicijnen etc.

Met de inschrijving geven zij direct toestemming voor het vastleggen van de gegevens.

Deze gegevens worden een jaar bewaard, om de spreiding over deelnemers in de gaten te houden en werkelijke deelname na inschrijving na te kunnen gaan. De gegevens worden jaarlijks aan het eind van elk vakantiebank seizoen vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken gegevens die wij voor ons doel registreren niet aan derden.